Proizvodi > Fasadni malteri

MATOX 105S – krečno-cementni osnovni malter (Premium)


MATOX 105S se primenjuje za malterisanje spoljnih fasadnih površina građevinskih objekata. Uspešno se nanosi i dobro prijanja na podlogu od keramičke cigle, giter bloka, betona, siporeksa, bez prethodnog nanošenja „špric maltera“.


Priprema

Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, „iscvetalu“ šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera. Na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine nakvasiti vodom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (osnovni premaz za beton – betonkontakt).

Nanošenje

Nanošenje maltera MATOX 105S se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter „povuče“ izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 180 min.
Pokrivnost/Coverage: 25 kg/m²/2cm debljine
Sušenje/Drying time: 10 dana/cm debljine
Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months

Savet

Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).

Povezani proizvodi: